Toppers

Toppers

NameDepartmentYear of PassingPercentage
Shivam Sunil SarojChemistry202478.65%
Swapna Satish NaikChemistry202469.73%
Abhay Prashant NaikChemistry202469.08%
Sharif Mohamed AnsariBotany202463.32%
Fadte Rishikesh UdayChemistry202371.46%
Raut Sunny SanjayChemistry202371%
Parab Buddesh DilipChemistry202365.24%
Fernandes LavinaBotany202373.11%
Lamani VandanaBotany202362.11%
Girap Megha Pralhad Botany202275.84%
Tandel Mrunali Prabhakar
Botany202273.57%
Jadhav Pallavi Prakash Botany202268.78%
Carvalho Swizel Jasmine
Chemistry202277.81%
Bind Kapil Kumar Rajkumar
Chemistry202275.19%
Dias ShazlinChemistry202274.38%
Gawas Gaurav ShamuBotany202177.7%
Naik Dattaprasad ShekharBotany202174.73%
Pereira NelzaBotany202173.91%
Kanathil AkashBotany202172.11%
Gauns Durgesh VamanBotany202169.54%
Yallurkar PeetambarChemistry202182.81%
Wadkar NamrataChemistry202174.86%
Girap Shilpa ChandrakantChemistry202173.84%
Prabhu Chimbalkar Pavitra AnandChemistry202173.84%
Arondekar Saili DilipChemistry202166.38%
Pereira Esta leonaChemistry202081.65%
Viegas SwelaChemistry202071.08%
Fernandes Maria FatimaChemistry202068.08%
Quadros MarrishaChemistry202066.89%
Naik Vishwa SrikantChemistry202064.59%